Dzień: <span>2020-10-05</span>

Projekt,,Mała Książka-Wielki Człowiek”- w bibliotece

5/10/2020

Po raz drugi Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kożuchów uczestniczy w projekcie ,,Mała Książka -Wielki Człowiek” organizowanym przez Instytut Książki. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców. Udział w nim mogą wziąć zarówno te dzieci, które są zapisane do biblioteki i korzystają z jej zbiorów jak i te, które swoją przygodę z biblioteką dopiero zaczynają. Akcja ma zachęcić rodziców […]

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

5/10/2020

Biblioteka w Kożuchowie otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1

Wolny dostęp do księgozbioru

5/10/2020

Od 13 lipca 2020 r. przywracamy wolny dostęp do księgozbioru (Biblioteka Główna oraz Filie).

Zasady funkcjonowania Biblioteki w trakcie epidemii COVID-19

5/10/2020

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kożuchowie w trakcie epidemii COVID-19