Treść artykułu

Projekt,,Mała Książka-Wielki Człowiek”- w bibliotece

Kategoria aktualności

Po raz drugi Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kożuchów uczestniczy w projekcie ,,Mała Książka -Wielki Człowiek” organizowanym przez Instytut Książki. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców. Udział w nim mogą wziąć zarówno te dzieci, które są zapisane do biblioteki i korzystają z jej zbiorów jak i te, które swoją przygodę z biblioteką dopiero zaczynają. Akcja ma zachęcić rodziców do częstego odwiedzania bibliotek i codziennego, rodzinnego czytania z dzieckiem.Każde dziecko, które przychodzi do naszej biblioteki lub filii otrzymuje w prezencie wyprawkę czytelniczą,, Pierwsze czytanki dla..’ broszurę dla rodziców „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka”, która przypomina o korzyściach wynikających z czytania, oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania naklejek.
Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.