Treść artykułu

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Kategoria aktualności

Biblioteka w Kożuchowie  otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, w kwocie 5385,00 zł.
Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu  oferta biblioteki stanie się atrakcyjniejsza poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotecznych.

„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”