O nas

O NAS

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Kożuchów. 

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców miasta i gminy Kożuchów. 

 

Miejską sieć biblioteczną tworzą jednostki organizacyjne Biblioteki: 

1. Biblioteka Główna, która posiada oddziały:

a) Wypożyczalnia dla Dorosłych 

b) Oddział dla Dzieci 

2. Filia nr 1  ul. 22 lipca 1807 12 c 

 

Główna siedziba Biblioteki mieści się w średniowiecznym Zamku Książąt Piastowskich przy ul. Klasztornej 14. 

Poprzez Gromadzenie i udostępnianie zbiorów, organizowanie wystaw, spotkań autorskich, zajęć dla dzieci i młodzieży Biblioteka zaspakaja potrzeby edukacyjne, kulturalne i czytelnicze mieszkańców oraz upowszechniania wiedzę oraz kulturę. Biblioteka posiada komputerową bazę danych, która umożliwia szybkie i wielostronne wyszukiwanie informacji w systemie PROLIB na temat zasobów biblioteki, zarówno czytelnikom, jak i każdej osobie posiadającej dostęp do Internetu. 

 

Bibliotekarz służy czytelnikowi:

  • wskazując sposoby poszukiwań, zarówno na półkach jak i w bazie komputerowej
  • udzielając objaśnień dotyczących funkcjonowania Biblioteki i korzystania z połączeń internetowych
  • udzielając podstawowych informacji z różnych dziedzin wiedzy
  • udzielając informacji ułatwiającej dotarcie do potrzebnych materiałów
  • pomagając wypożyczać książki
  • organizując zajęcia dla dzieci i młodzieży