Nowości biblioteczne:
Słowo jest w człowieku Siedem supełków SHOWMAN czyli spowiedź świra Okrutny szczyt

Informacje ogólne

Siedziba biblioteki znajduje się w średniowiecznym Zamku przy ulicy Klasztornej 14, (wzniesionym w końcu XIV wieku na miejscu średniowiecznego grodu kasztelańskiego. Przez lata był siedzibą książęcą, rezydencja możnych rodów, klasztorem zakonu karmelitów. Zbudowany w stylu gotyckim o zatartych znamionach stylowych. Obiekt rozbudowywano, dobudowując od strony północnej i zachodniej nowe skrzydła. Po wojnie odbudowany. Obecnie mieści się w nim siedziba Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu Zamek).

Publiczna Biblioteka Miasta i Gminy w Kożuchowie jest samorządową instytucją kultury, która działa na podstawie ustawy o bibliotekach i według statutu nadanego przez organizatora, czyli Urząd Miejski w Kożuchowie, burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Zielonej Górze sprawuje nadzór merytoryczny.

Zapewnia całościową obsługę biblioteczną mieszkańcom Miasta i Gminy. Pomaga rozwijać i zaspakajać potrzeby czytelnicze, edukacyjne i informacyjne osobom w każdym przedziale wiekowym, upowszechniać wiedzę, naukę i rozwijać kulturę.

Obecnie dysponuje bogatymi, stale aktualizowanymi zbiorami - wydawnictwami informacyjnymi, naukowymi, popularnonaukowymi, literaturą piękną polską i obcą. Na pewno każdy znajdzie tu dla siebie coś ciekawego, ponieważ posiada również szeroki wybór literatury relaksującej, powieści obyczajowe, psychologiczne, sensacyjne, historyczne i fantastyczne, oraz nowości przeznaczone dla dzieci i młodzieży.


Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Kożuchowie
ul. Klasztorna 14
67-120 Kożuchów
tel/fax: (068) 355 22 58
email: dyrektor@biblioteka.kozuchow.pl