Promocja czytelnictwa Promocja czytelnictwa
Nowości biblioteczne:
Słowo jest w człowieku Siedem supełków SHOWMAN czyli spowiedź świra Okrutny szczyt

Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny na zaprojektowanie strojów lub kukiełek postaci występujących w „Legendzie o Szczurołapie” i „Alchemiku”

 

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kożuchów ogłasza konkurs plastyczny, który towarzyszy realizowanemu projektowi „Kultura bliżej nas” współfinansowanego przez Fundację Wspomagania Wsi. Czas trwania konkursu od 17 października 2008 r. do
15 grudnia 2008 r.

Rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie nagród 27 lutego 2009 r.

Termin nadsyłania prac upływa 16 grudnia 2009 r.

Regulamin konkursu plastycznego

pt. „Projekt stroju lub kukiełki bohatera literackiego występującego w Legendzie
o Szczurołapie” Izabelli Koniusz i „Alchemiku” Wojciecha Jachimowicza

I. Organizator konkursu  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kożuchów

II. Cele konkursu

1. Prezentacja zdolności plastycznych przez dzieci i młodzież.

2. Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

3. Zwiększenie zainteresowania literaturą regionalną.

4. Propagowanie walorów turystycznych regionu.

III. Przedmiot konkursowej rywalizacji

Zadaniem uczestników jest nadesłanie jednej pracy plastycznej w kategorii: I projekt stroju lub II projekt kukiełki - inspirowanej jedną z w/w legend. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.

IV. Formy pracy

1. Prace: projekty stroju w formacie A3 oraz kukiełki w formie przestrzennej w formacie zbliżonym do A3.

2. Dopuszcza się dowolną technikę plastyczną.

3. Wskazane jest, aby prace konkursowe wykonane były z użyciem tkanin.

4. Walorem dodatkowym będzie pomysłowość, oryginalność, nowatorskie techniki i ukazanie postaci - bohatera wybranej legendy.

5. Do pracy prosimy dołączyć informacje dotyczące z jakiej legendy pochodzi postać i kogo przedstawia, imię i nazwisko autora, nazwę szkoły lub instytucji oraz imię i nazwisko opiekuna, instruktora.

6. Uwaga! Jedna praca – jeden autor

V. Czas trwania konkursu

1. Konkurs trwać będzie od 17.10. 2008 r. do 15.12.2008 r.

2. Termin dostarczenia prac mija 16.12.2008 r.

VI. Miejsce składania prac

Prace należy dostarczyć na adres: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kożuchów ,

ul. Klasztorna 14, Oddział dla Dzieci.

VII. Jury

1. Jury będzie powołane przez organizatora.

2. Decyzje jury zapadają w głosowaniu większością głosów.

VIII. Uczestnicy konkursu

Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Szkół Średnich.

IX. Nagrody

Autorzy najlepszych prac uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi oraz książkowymi.

X. Wyniki konkursu

1. O osobach nagrodzonych, terminie otwarcia wystawy i wręczenia nagród szkoły i instytucje zostaną poinformowane do 15.02.2009 r.

2. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kożuchów.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Kożuchowie
ul. Klasztorna 14
67-120 Kożuchów
tel/fax: (068) 355 22 58
email: dyrektor@biblioteka.kozuchow.pl