Nowości biblioteczne:
Słowo jest w człowieku Siedem supełków SHOWMAN czyli spowiedź świra Okrutny szczyt

,,Mała książka - wielki człowiek" w bibliotece

Od września 2019 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kożuchów uczestniczy w projekcie Mała Książka Wielki Człowiek organizowanym przez Instytut Książki. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców. Udział w nim mogą wziąć zarówno te dzieci, które są zapisane do biblioteki i korzystają z jej zbiorów jak i te, które swoją przygodę z biblioteką dopiero zaczynają. Akcja ma zachęcić rodziców do częstego odwiedzania bibliotek i codziennego, rodzinnego czytania z dzieckiem.

Każde dziecko, które przychodzi do naszej biblioteki lub filii otrzymuje w prezencie wyprawkę czytelniczą a w niej książkę,, Pierwsze czytanki dla..’ broszurę dla rodziców „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka”, która przypomina o korzyściach wynikających z czytania, oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania naklejek.
Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Kożuchowie
ul. Klasztorna 14
67-120 Kożuchów
tel/fax: (068) 355 22 58
email: dyrektor@biblioteka.kozuchow.pl