Konkurs plastyczny p.h ,,Moja ulubiona postać z bajki"

drukuj wyslij

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kożuchów, Oddział dla Dzieci ogłasza konkurs p.h. ,,Moja ulubiona postać z bajki”. Czas trwania konkursu od 16.09.2019 r. do 18.10. 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu 5 listopada 2019 r.

 

 Regulamin konkursu plastycznego

p.h. „ Moja ulubiona postać z bajki”

 

1.      Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kożuchów, Oddział dla Dzieci.

2.      Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

3.      Trwa od 16.09.2019 r. do 18.10.2019 r.

4.      Uczestnicy dostarczają indywidualnie wykonane prace techniką dowolną, w formacie A4.

5.    Każda praca powinna być na odwrocie opatrzona godłem. Do niej powinna być dołączona koperta – opatrzona takim samym godłem, a w niej wypełniona karta zgłoszeniowa, która stanowi załącznik do regulaminu. Karta musi być podpisana przez opiekuna prawnego uczestnika.

6.     Wypełnienie zgody pisemnej na korzystanie z utworu osoby niepełnoletniej przez rodzicaopiekuna prawnego i jej wizerunku.

7.      Prace przyjmowane będą do dnia 18.10.2019 r. w Oddziale dla Dzieci. Oceniać je będzie komisja powołana przez organizatorów konkursu.

8.   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 05.11.2019 r. podczas organizowanych przez naszą bibliotekę obchodów Światowego Dnia Postaci z Bajki. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni.

9.    Dostarczone do biblioteki prace konkursowe przechodzą na własność organizatora i będą służyć celom promocyjnym instytucji.

10.   Dostarczenie prac do biblioteki przez uczestników jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

11.   Regulamin konkursu dostępny jest w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kożuchów  oraz na stronie internetowej www.biblioteka.kozuchow.pl

12.   Załączniki do regulaminu można pobrać na stronie internetowej www.biblioteka.kozuchow.pl

13.   Celem konkursu jest popularyzacja literatury dla dzieci.