Promocja czytelnictwa Promocja czytelnictwa
Nowości biblioteczne:
Słowo jest w człowieku Siedem supełków SHOWMAN czyli spowiedź świra Okrutny szczyt

Konkurs fotograficzny

Regulamin konkursu fotograficznego

pt. „Wakacje z książką” organizowanego przez

Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Kożuchów

 

 

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów zajmujących się amatorsko fotografią

 

 

Celem konkursu jest :popularyzacja czytania jako forma spędzania wolnego czasu.

 

Regulamin konkursu fotograficznego „Wakacje z książką

 

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kożuchów.

 2. Konkurs trwa od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r.

 3. Każdy z autorów może przesłać 3 zdjęcia w formacie C5 (162x229 mm).

 4. Zdjęcia mogą być barwne, czarno – białe lub w sepii.

 5. Fotografia musi przedstawiać elementy pozwalające powiązać ją z tematyką książki,

     czytelnictwa i wakacji

 6. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane.

 7. Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie zdjęcia w sposób który

    nie doprowadzi do jego zniszczenia ( ołówkiem):tytuł zdjęcia, imię i nazwisko, klasa,   

    adres, telefon lub e-mail autora zdjęć.                             

8. Zdjęcia należy włożyć do koperty. Na zaklejonej kopercie należy umieścić informację:   

    imię i nazwisko z dopisek „Wakacje z książką”.                              

9. Fotografie należy składać do 30.09.2016 r. w BPMiG Kożuchów – Oddział dla Dzieci.

10. Zgłoszenie zdjęć do konkursu oznacza wyrażenie zgody na jego nieodpłatne   wykorzystywanie w celu propagowania konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do promocji konkursu fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Kożuchowie
ul. Klasztorna 14
67-120 Kożuchów
tel/fax: (068) 355 22 58
email: dyrektor@biblioteka.kozuchow.pl