Treść artykułu

KONKURS CZYTELNIK ROKU 2023

Kategoria aktualności

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kożuchów Oddział dla Dzieci ogłasza konkurs CZYTELNIK ROKU 2023.

REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Oddział dla Dzieci – Biblioteki Publicznej Miasta
  i Gminy Kożuchów, zwana dalej Biblioteką.
 2. Konkurs trwa od 16 stycznia do 31grudnia 2023 r.
 3. Do konkursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania.
 4. Uczestnikiem konkursu może być każdy zarejestrowany czytelnik w Oddziale dla Dzieci, spełniający kryteria wiekowe.
 5. Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się do 29.02.2024 roku.

II. CELE KONKURSU

 1. Promocja czytelnictwa i Biblioteki w środowisku lokalnym.
 2. Zachęcanie do częstszego odwiedzania Biblioteki i do korzystania z jej zasobów.
 3. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i literackich dzieci i młodzieży.
 4. Kształtowanie nawyku regularnego czytania.

III. ADRESACI KONKURSU

 1. Kategorie wiekowe uczestników:

I kategoria – uczniowie klas I-III

II kategoria – uczniowie klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie chęci udziału bibliotekarzowi
  i założenie Karty Aktywności Czytelnika.
 2. O przypisaniu do kategorii czytelników decyduje status uczestnika w momencie przystąpienia do konkursu, a nie w dniu jego ukończenia.
 3. Bibliotekarz zapisując uczestnika zakłada mu kartę odwiedzin i wypożyczeń (Karta Aktywności Czytelnika), na której rejestrowana będzie wizyta w Oddziale zakończona wypożyczeniem na zewnątrz co najmniej jednej książki.
 4. Zapisowi podlegają wyłącznie nowe wypożyczenia, nie będą brane pod uwagę przedłużenia wypożyczonych zbiorów ani książki znajdujące się na koncie czytelnika przed przystąpieniem do konkursu.
 5. Członkowie rodziny pracowników Biblioteki nie mogą brać udziału w/w konkursie.
 6. Warunkiem rozstrzygnięcia konkursu w danej kategorii wiekowej jest udział przynajmniej 10 czytelników. Zgłoszenie się mniejszej ilości chętnych spowoduje brak wyłonienia zwycięzcy w tej kategorii.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu
  i wyrażeniem zgody na udział w konkursie.
 2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia, rozstrzygnięcia konkursu oraz promocji Biblioteki.
 3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Biblioteki oraz na Facebooku Biblioteki https://www.facebook.com/bibliotekakozuchow/.
 4. Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Biblioteki.
 5. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Biblioteki  https://biblioteka.kozuchow.pl/ oraz w Oddziale dla Dzieci.