Dzień: <span>2021-04-26</span>

Informacja

26/04/2021

Od 26 kwietnia 2021 roku filie Biblioteki udostępniają zbiory według następujących zasad:w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni,udostępnianie zbiorów odbywa się z zachowaniem rygorów sanitarnych.