Treść artykułu

Rekrutacja na zajęcia z ECDL i Lego Spike w ramach programu Liga eSzkoła

Kategoria aktualności

W terminie 17–24 września 2021 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Kożuchów odbędzie się rekrutacja dzieci i młodzieży do udziału w zajęciach praktycznych z programowania robotów LEGO® oraz z e-Citizen ECDL w zakresie umiejętności wykorzystywania komputera i Internetu.

Nabór będzie prowadzony na dwa sposoby:
1. Poprzez osobiste spotkanie pracownika Biblioteki Publicznej w Kożuchowie z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka, które ma brać udział  w zajęciach. W tym przypadku bibliotekarz wypełnia formularz elektroniczny  zgłoszenia  wraz z rodzicem/opiekunem prawnym, drukuje wersję papierową, którą podpisuje rodzic/opiekun prawny.

2. Poprzez wysłanie do rodzica/opiekuna prawnego dziecka maila z linkiem do formularza elektronicznego (wcześniej zgłoszenia proszę dokonać poprzez adres e-mail: bibliotekakozuchow@op.pl. W tym przypadku rodzic/opiekun prawny samodzielnie wypełnia formularz  elektroniczny zgłoszenia, drukuje go i dostarcza podpisany formularz zgłoszenia do biblioteki w wyznaczonym terminie.

UWAGA Liczba miejsc ograniczona (maks. 8 osób) – decyduje kolejność zgłoszeń. Akcja skierowana jest do dzieci i młodzieży między 10 a 18 rokiem życia.

Zapraszamy!