Promocja czytelnictwa Promocja czytelnictwa
Nowości biblioteczne:
Słowo jest w człowieku Siedem supełków SHOWMAN czyli spowiedź świra Okrutny szczyt

,,Cała Polska czyta dzieciom"

W czerwcu 2013 roku Biblioteka Publiczna w Kożuchowie zorganizowała akcję ,, Cała Polska czyta dzieciom”.  W ramach akcji odbywały się spotkania zaproszonych gości z uczniami szkół podstawowych oraz przedszkolakami.
Dzieciom czytali :sekretarz gminy pan Kazimierz Ponikiwia; naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia pani Anna Ćwiklik-Kowalska, główna  księgowa KOKiS-u pani Henryka Kuchna i księgowa pani Anna Janik oraz bibliotekarki  pani Halina Adam i pani Urszula Markiewicz.
Zaproszeni goście z zaangażowaniem czytali książki , wykazując przy tym spore zdolności aktorskie. Dzieci żywo reagowały na słuchane opowieści.


                                                                                              

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Kożuchowie
ul. Klasztorna 14
67-120 Kożuchów
tel/fax: (068) 355 22 58
email: dyrektor@biblioteka.kozuchow.pl