Promocja czytelnictwa Promocja czytelnictwa
Nowości biblioteczne:
Słowo jest w człowieku Siedem supełków SHOWMAN czyli spowiedź świra Okrutny szczyt

,,Podaj dalej"

Biblioteka Publiczna w Kożuchowie od stycznia do września 2010 r. brała udział w Programie Rozwoju Bibliotek. W ramach programu Biblioteka jako Wiodąca nawiązała współpracę z bibliotekami partnerskimi z  Bytomia Odrzańskiego, Siedliska i gminy Nowa Sól. Ponadto panie bibliotekarki uczestniczyły w szkoleniach.

Efektem udziału w programie, poza podniesieniem kwalifikacji i umiejętności bibliotekarzy, było uzyskanie sprzętu multimedialnego, urządzeń wielofunkcyjnych, który wspomógł działalność instytucji. Uzyskany sprzęt służy czytelnikom, jak również mieszkańcom gminy, ponieważ dzięki niemu łatwiej i szybciej zdobywają potrzebne informacje. W roku bieżącym, kontynuując działalność  w ramach Programu Rozwoju Bibliotek kożuchowska biblioteka zdobyła mikrogrant ,,Podaj dalej”. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów co najmniej 4 spotkań z przedstawicielami Bibliotek Partnerskich, których celem będzie m.in. wymiana doświadczeń.

Pierwsze spotkanie odbyło się 29 września w Bibliotece Publicznej w Kożuchowie Uczestniczyli w nim  przedstawiciele wszystkich bibliotek partnerskich. Spotkanie poświęcone było wymianie doświadczeń  w zakresie organizacji imprez i uroczystości w bibliotece.


                 

                       


Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem miasta. Panie bibliotekarki zobaczyły m.in. kożuchowską basztę i mieszczącą się w niej Izbę Regionalną.

 

                     

 

         

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Kożuchowie
ul. Klasztorna 14
67-120 Kożuchów
tel/fax: (068) 355 22 58
email: dyrektor@biblioteka.kozuchow.pl