Promocja czytelnictwa Promocja czytelnictwa
Nowości biblioteczne:
Słowo jest w człowieku Siedem supełków SHOWMAN czyli spowiedź świra Okrutny szczyt

Sesja naukowa,,Obraz religijny ziem województwa lubuskiego ..."

Z okazji 300 lat Kościoła Łaski w Kożuchowie dnia 29 maja 2009 r o godz.11.00 w Kożuchowskim Ośrodku Kultury i Sportu ,,ZAMEK” odbędzie się sesja naukowa ,,Obraz religijny ziem województwa lubuskiego w XVI – XVIII w”.

Sesja została zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej wraz z partnerami projektu :Kożuchowskim Ośrodkiem Kultury i Sportu,, ZAMEK”, Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Kożuchów oraz Muzeum Miejskim w Nowej Soli. pod honorowym patronatem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze oraz Burmistrza Kożuchowa.

Wsparcia finansowego udzielili: Zarząd Województwa Lubuskiego, Starostwo Powiatowe w Nowej Soli oraz Gmina Kożuchów.

Program sesji

11:00 - 11:30 Przywitanie gości

11:30 - 12:00 mgr Justyna Śmielska-Saniuk ,,Wyposażenie i wystrój wnętrza

dawnego Kościoła Łaski p.w. Zumweinberge Christi

w Kożuchowie”.

12:00 – 12:30 dr Adam Górski ,,Duchowni kościoła Łaski w Kożuchowie XVIII w”.

12:30 – 13:00 dr Jarosław Kuczer ,, Szlachta kożuchowska wobec wyznań polityki

regionalnej Cesarstwa po wojnie trzydziestoletniej(1648-1740)”.

13:00 – 13:30 PRZERWA POCZĘSTUNEK

13:30 – 14:00 Joanna Karczewska ,,Sytuacja klasztorów na terenie księstwa

głogowskiego wobec rozprzestrzeniania się protestantyzmu”.

14:00 – 14:30 Wolfgang D. Brylla ,,Abraham Buchholzem – historyk z Kożuchowa”.

14:50 – 15:30 Otwarcie wystawy w Izbie Regionalnej – Baszcie Krośnieńskiej

pt , 300 lat Kościoła Laski w Kożuchowie” autorstwa Justyny Śmielskiej -

- Saniuk.

15:30 – 16:00 Zwiedzanie Lapidarium w Kożuchowie

16:00 - ZAKOŃCZENIE SESJI NAUKOWEJ

Protestancki kościół Łaski w Kożuchowie wzniesiony został w 1709 roku jako jeden z sześciu zbudowanych na Śląsku w wyniku przywrócenia protestantom swobody wyznania. Kamień węgielny pod nową świątynię wmurowano 22 maja 1709 r, pierwszą mszę odprawiono już w październiku. W późniejszym okresie powstały tu dom pastora, służby kościelnej oraz szkoła. W latach 20 XIX wieku zmodernizowano świątynię. Wówczas dobudowano murowaną wieżę, którą dostawiono w 1826 r. Później zawieszono na niej dzwony. W toku dalszych prac obmurowano świątynię i dobudowano kaplicę chrztów z zakrystią. W XIX i na początku XX w zakupiono z datków społeczeństwa nowe wyposażenie( np. ołtarze).Po II wojnie światowej kościół przekazano parafii prawosławnej. W 1949 odbyło się pierwsze nabożeństwo. Ponieważ prawosławni użytkowali tylko zakrystię, reszta świątyni uległa zniszczeniu. W 1962 r kościół przejęły Państwowe Zakłady Zbożowe, przeznaczając go na skład zboża. Na początku lat 70 przystąpiono do rozbiórki kościoła. W 1973 wysadzono mury świątyni. Z całego kompleksu zabudowy Placu Ewangelickiego( tak nazwano wzgórze kościelne po 1945) zachowała się wieża oraz trzy domy

Kościół Łaski ok.1935

Wnętrze kościoła Łaski

Lata 1920-1930

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Kożuchowie
ul. Klasztorna 14
67-120 Kożuchów
tel/fax: (068) 355 22 58
email: dyrektor@biblioteka.kozuchow.pl