Promocja czytelnictwa Promocja czytelnictwa
Nowości biblioteczne:
Słowo jest w człowieku Siedem supełków SHOWMAN czyli spowiedź świra Okrutny szczyt

Konkurs litercki na napisanie legendy

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kożuchów ogłasza konkurs literacki, który towarzyszy realizowanemu projektowi „Na tropie legend z gminy Kożuchów” współfinansowanego przez Fundację Dzieci i Młodzieży. Czas trwania konkursu od 20 kwietnia 2009 r. do 20 maja 2009 r.
Rozstrzygnięcie konkursu do31 maja 2009 r. Uroczyste wręczenie nagród 18 czerwca 2009 r.
Termin nadsyłania prac upływa 21 maja 2009 r.

Regulamin konkursu literackiego

I. Organizator konkursu: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kożuchów

II. Cele konkursu:

1. Prezentacja zdolności literackich przez dzieci i młodzież.
2. Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
3. Zwiększenie zainteresowania historią regionalną.
4. Propagowanie walorów turystycznych regionu.

III. Przedmiot konkursowej rywalizacji
Zadaniem uczestników jest nadesłanie jednej pracy literackiej inspirowanej historią Gminy Kożuchów, nawiązującej do miejsca, wydarzenia lub postaci. Nadesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej opublikowanie przez organizatora bez ponoszenia dodatkowych kosztów na rzecz uczestnika konkursu.

IV. Formy pracy
1. Prace konkursowe powinny napisane w formie legendy.
2. Objętość pracy – w zależności od kategorii wiekowej:
I. uczniowie klas I – III – 1 strona maszynopisu,
II. uczniowie klas IV – VI - 2 strony maszynopisu.
3. Prace konkursowe powinny być podpisane pseudonimem.
4. Do pracy prosimy dołączyć kopertę z pseudonimem, a w niej imię i nazwisko autora, numer telefonu kontaktowego, kategorię wiekową, nazwę szkoły lub instytucji, imię i nazwisko opiekuna, instruktora oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu konkursu.
5. Uwaga! Jedna praca – jeden autor.

V. Czas trwania konkursu
1. Konkurs trwać będzie od 20.04. 2009 r. do 20.05.2009 r.
2. Termin dostarczenia prac mija 21.05.2009 r.

VI. Miejsce składania prac
Prace należy dostarczyć na adres: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kożuchów ,
ul. Klasztorna 14, Oddział dla Dzieci.

VII. Jury
1. Jury będzie powołane przez organizatora.
2. Decyzje jury zapadają w głosowaniu większością głosów.

VIII. Uczestnicy konkursu
Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych.

IX. Nagrody

Autorzy najlepszych prac uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi oraz książkowymi.

X. Wyniki konkursu
1. O osobach nagrodzonych, terminie otwarcia wystawy i wręczenia nagród szkoły i instytucje zostaną poinformowane do 15.06.2009 r.
2. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane, a lista laureatów zostanie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kożuchów.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Kożuchowie
ul. Klasztorna 14
67-120 Kożuchów
tel/fax: (068) 355 22 58
email: dyrektor@biblioteka.kozuchow.pl