Promocja czytelnictwa Promocja czytelnictwa
Nowości biblioteczne:
Słowo jest w człowieku Siedem supełków SHOWMAN czyli spowiedź świra Okrutny szczyt

Równać szanse

Biblioteka Publiczna w Kożuchowie wzięła udział w „Regionalnym Konkursie Grantowym Równać Szanse 2008” organizowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Program,,Równać szanse” powstał w 2001 roku. Jego administratorem jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Podstawowym celem Programu jest wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój młodzieży.W projektach społecznych chodzi przede wszystkim o to by pomóc młodzieży rozwiązywać problemy związane z funkcjonowaniem jej w społeczeństwie.Ważnym celem, który powinien być osiągnięty w projektach jest odkrywanie przez uczestników samych siebie, ujawnianie własnych, głęboko ukrytych zdolności, kompetencji i pasji.

Biblioteka Publiczna złożyła wniosek (1 spośród 536), który został pozytywnie oceniony przez Komisję Ekspertów Programu (jako 1 z 98). Z województwa lubuskiego wpłynęły 23 wnioski, wsparcie otrzymało 5 organizacji. Z powiatu nowosolskiego tylko my. Na realizację projektu „Na tropie legend z gminy Kożuchów” otrzymaliśmy 7 000 zł. Całkowity koszt projektu wynosi 12 350 zł. Dotacja pokryje koszty przejazdów, honoraria za konsultacje historyczne i informatyczne, adaptację literacką, za wykonanie ilustracji do publikacji i jej skład oraz wydanie publikacji.

Projekt adresowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 19 lat z gminy Kożuchów, poszukującej aktywnej formy spędzenia czasu wolnego.Dzięki uczestnictwu w projekcie młodzież rozwinie umiejętność właściwej oceny środowiska , pozyskiwania wsparcia społecznego oraz pracy w grupie. Na projekt składa się praca badawcza polegająca na poszukiwaniu i stworzeniu bazy danych zawierającej informacje na temat posiadanych przez instytucje i osoby prywatne - tzw. bibliofili, zbiorów legend opublikowanych i do tej pory nie wydanych dotyczących naszej gminy. W tym celu zaplanowaliśmy spotkania i konsultacje z historykiem oraz informatykiem,wycieczki do instytucji mieszczacych się na terenie naszego województwa i osób prywatnych. Pod czujnym okiem fachowców i dzięki ich wiedzy oraz doświadczeniu będą realizowane cele projektu. Dodatkowym elementem będzie praca nad stworzeniem publikacji zawierającej legendy napisane współcześnie przez dzieci ze szkół podstawowych. Zadaniem uczestników projektu będzie napisanie regulaminu konkursowego, ocena merytoryczna nadesłanych prac oraz wybór laureatów.


Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Kożuchowie
ul. Klasztorna 14
67-120 Kożuchów
tel/fax: (068) 355 22 58
email: dyrektor@biblioteka.kozuchow.pl