Konkurs literacki

drukuj wyslij

Konkurs literacki na napisanie scenariusza przedstawienia teatralnego do „Legendy o Szczurołapie” i „Alchemik”

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kożuchów ogłasza konkurs literacki, który towarzyszy realizowanemu projektowi „Kultura bliżej nas” współfinansowanego przez Fundację Wspomagania Wsi. Czas trwania konkursu od 17 października 2008 r. do
15 grudnia 2008 r.

Rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie nagród 27 lutego 2009 r.

Termin nadsyłania prac upływa 16 grudnia 2009 r.

Regulamin konkursu literackiego

pt. „Scenariusz przedstawienia teatralnego do „Legendy o Szczurołapie” Izabelli Koniusz i „Alchemik” Wojciecha Jachimowicza

I. Organizator konkursu Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kożuchów

II. Cele konkursu

1. Prezentacja zdolności literackich przez dzieci i młodzież.

2. Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

3. Zwiększenie zainteresowania literaturą regionalną.

4. Zainteresowanie rodzajem literackim - dramatem.

5. Propagowanie walorów turystycznych regionu.

III. Przedmiot konkursowej rywalizacji

Zadaniem uczestników jest nadesłanie jednej pracy literackiej inspirowanej jedną z w/w legend. Nadesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej opublikowanie przez organizatora bez ponoszenia dodatkowych kosztów na rzecz uczestnika konkursu.

IV. Formy pracy

1. Prace konkursowe powinny w budowie być zbliżone do rodzaju literackiego jakim jest dramat ( rozpisane na akty, zawierać didaskalia oraz dialogi).

2. Objętość pracy – minimum 2 strony maszynopisu.

3. Do pracy prosimy dołączyć informacje dotyczące z jakiej legendy pochodzi postać i kogo przedstawia, imię i nazwisko autora, nazwę szkoły lub instytucji, imię i nazwisko opiekuna, instruktora oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu konkursu.

4. Uwaga! Jedna praca – jeden autor

V. Czas trwania konkursu

1. Konkurs trwać będzie od 17.10. 2008 r. do 15.12.2008 r.

2. Termin dostarczenia prac mija 16.12.2008 r.

VI. Miejsce składania prac

Prace należy dostarczyć na adres: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kożuchów ,

ul. Klasztorna 14, Oddział dla Dzieci.

VII. Jury

1. Jury będzie powołane przez organizatora.

2. Decyzje jury zapadają w głosowaniu większością głosów.

VIII. Uczestnicy konkursu

Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Szkół Średnich.

IX. Nagrody

Autorzy najlepszych prac uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi oraz książkowymi.

X. Wyniki konkursu

1. O osobach nagrodzonych, terminie otwarcia wystawy i wręczenia nagród szkoły i instytucje zostaną poinformowane do 15.02.2009 r.

2. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kożuchów.