Promocja czytelnictwa Promocja czytelnictwa
Nowości biblioteczne:
Słowo jest w człowieku Siedem supełków SHOWMAN czyli spowiedź świra Okrutny szczyt

Promocja publikacji

W dniu 24.10. 2008 roku w Kożuchowskim Ośrodku Kultury i Sportu ,,Zamek” odbyła się promocja publikacji ,,Mury obronne Kożuchowa” autorstwa Tomasza Andrzejewskiego i Zdzisława Szukiełowicza. Organizatorem uroczystości było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej. Partnerami zaś KOKiS oraz  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy.
W promocji udział wzięli, poza autorami, sponsorzy projektu oraz miłośnicy historii miasta.
Autorzy książki w kilku słowach przedstawili swoją pracę, będącą wynikiem wieloletniej fascynacji przeszłością Kożuchowa.
Po prezentacji książki, zgodnie z programem, odbyła się dyskusja na temat renowacji murów obronnych miasta.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Kożuchowie
ul. Klasztorna 14
67-120 Kożuchów
tel/fax: (068) 355 22 58
email: dyrektor@biblioteka.kozuchow.pl