Wyniki konkursu,,Moja ulubiona postać z bajki"

drukuj wyslij

We wtorek 5 listopada 2019 r. w Oddziale dla Dzieci w BPMiG Kożuchów odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego p.h. ,,Moja ulubiona postać z bajki". Jego adresatem były dzieci w wieku 3-6 lat. 

 W poniedziałek zebrała się komisja w składzie: Joanna Sośnicka - przewodnicząca; Sylwia Samburska , Halina Adam     i Urszula Markiewicz. Jury przy ocenie prac wzięło pod uwagę następujące kryteria: samodzielność wykonania, zastosowaną technikę oraz ogólne walory artystyczne przyznając w każdej kategorii punkty od 1 do 6.

  Prace Nadii Bugały oraz Kai Borkowskiej otrzymały najwięcej punktów. Kolejne miejsca zajęli: Zuzanna Kurzyńska, Izabela Bordych, Oliwia Leśniak, Hania Witucka.                                                                          

 Pozostali uczestnicy od organizatora konkursu otrzymali upominki. Z nadesłanych prac wykonałyśmy wystawę, która upiększa Oddział dla Dzieci.