Promocja czytelnictwa Promocja czytelnictwa
Nowości biblioteczne:
Słowo jest w człowieku Siedem supełków SHOWMAN czyli spowiedź świra Okrutny szczyt

Konkurs plastyczny ,,Moja ukubiona postać z bajki"

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kożuchów, Oddział dla Dzieci ogłasza konkurs p.h. ,,Moja ulubiona postać z bajki”. Czas trwania konkursu od 01.10.2017 r. do 31.10. 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu 9 listopada 2017 r.

 

Regulamin konkursu plastycznego

p.h. „ Moja ulubiona postać z bajki”

 

1.      Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kożuchów, Oddział dla Dzieci.

2.      Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

3.     Trwa od 01.10.2017 r. do 31.10.2017 r.

4.     Uczestnicy dostarczają indywidualnie wykonane prace techniką dowolną, w formacie A4.

5.     Każda praca powinna być na odwrocie opatrzona godłem. Do niej powinna być dołączona koperta –opatrzona takim samym godłem, a w niej wypełniona karta zgłoszeniowa, która stanowi załącznik do regulaminu.Karta musi być podpisana przez opiekuna prawnego uczestnika. Do pracy należy dołączyć również zgodę na korzystanie z pracy osoby niepełnoletniej.

6.     Prace przyjmowane będą do dnia 31.10.2017 r. w Oddziale dla Dzieci. Oceniać je będzie komisja powołana przez organizatorów konkursu.

7.   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 09.11.2017 r. podczas organizowanych przez naszą bibliotekę obchodów Światowego Dnia Postaci z Bajki. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni.

8.    Dostarczone do biblioteki prace konkursowe przechodzą na własność organizatora i będą służyć celom promocyjnym instytucji.

9.     Dostarczenie prac do biblioteki przez uczestników jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

10.   Regulamin konkursu dostępny jest w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kożuchów oraz na stronie internetowej www.biblioteka.kozuchow.pl,.

11.   Załączniki do regulaminu można pobrać na stronie internetowej www.biblioteka.kozuchow.pl

Celem konkursu jest popularyzacja literatury dla dzieci


Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Kożuchowie
ul. Klasztorna 14
67-120 Kożuchów
tel/fax: (068) 355 22 58
email: dyrektor@biblioteka.kozuchow.pl