Promocja czytelnictwa Promocja czytelnictwa
Nowości biblioteczne:
Słowo jest w człowieku Siedem supełków SHOWMAN czyli spowiedź świra Okrutny szczyt

Zostań ,,Czytelnikiem Roku 2017"

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kożuchów  – Oddział dla Dzieci

ogłasza konkurs na „Czytelnika Roku 2017”

 

 

 

Celem konkursu jest:

- popularyzacja literatury dla dzieci i młodzieży,

- utrwalanie nawyku obcowania z książką,

- zachęcanie do korzystania z usług biblioteki,

 

 

Regulamin konkursu:

 

1.      Organizatorem konkursu jest BPMiG w Kożuchowie – Oddział dla Dzieci.

2.      Konkurs trwa od 17.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

3.      Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie lub założenie własnej karty czytelnika

          w Oddziale dla Dzieci.

4.      Konkurs rozgrywany jest w czterech kategoriach:

                 - I kategoria – czytelnicy do lat 9,

                - II kategoria – czytelnicy od 10 do 15 lat

                - III kategoria –czytelnicy powyżej 15 roku życia

Organizator konkursu przewiduje przyznanie wyróżnienia dla dzieci w wieki 3-5 lat.

5.      W każdej kategorii wyłoniony zostanie zwycięzca.

6.    Zwycięzcami będą osoby, które w czasie trwania konkursu  zgromadzą na swoim koncie najwięcej      książek.

7.      Bibliotekarz będzie rejestrował ilość przeczytanych książek.

8.      Wyłonienie laureatów i wręczenie nagród odbędzie się w styczniu 2018 r.

9.      O wygranej laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

     10.      Regulamin konkursu dostępny jest w Oddziale dla Dzieci BPMiG i na stronie   

                internetowej www.biblioteka.kozuchow.pl                 

     11.     Pracownicy biblioteki nie mogą brać udziału w konkursie.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Kożuchowie
ul. Klasztorna 14
67-120 Kożuchów
tel/fax: (068) 355 22 58
email: dyrektor@biblioteka.kozuchow.pl