Promocja czytelnictwa Promocja czytelnictwa
Nowości biblioteczne:
Słowo jest w człowieku Siedem supełków SHOWMAN czyli spowiedź świra Okrutny szczyt

Zapraszamy na promocję publikacji,,Analecta Freystadiensia"

Analecta Freystadiensia "– najstarsza kronika Kożuchowa

 W ramach programu ,,Tu Mieszkam, Tu Zmieniam” Banku Zachodniego WBK Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej  realizowało projekt pierwszej polskojęzycznej edycji kroniki z 1751 roku. Jej autor Gottfried Forster był miejscowym nauczycielem, który spisał w języku niemieckim,

z elementami łaciny, historię polityczną, gospodarczą i społeczną miasta w latach 1122 – 1740.

Kronika składa się z trzech tomów. W pierwszym, przetłumaczonym w  ramach projektu, autor skupił się na wydarzeniach politycznych i gospodarczych. W drugim przedstawił dzieje kulturowe i religijne miasta. Tom trzeci zawiera biogramy najwybitniejszych  mieszkańców.

G. Forster, pisząc kronikę, korzystał z dokumentów, z których wiele nie zachowało się do dnia dzisiejszego. Odpisy z tych dokumentów są jedynym śladem ich istnienia. Polska edycja kroniki

z analizą krytyczną posłuży zarówno badaczom, jak i nauczycielom do urozmaicenia lekcji historii.

Promocja kroniki odbędzie się 10 marca 2017 roku o godz.17.00 w Wypożyczalni dla Dorosłych. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Pragniemy jednocześnie podkreślić, iż jest to jedyna okazja, aby nie tylko zapoznać się z tym dziełem, ale również otrzymać je w prezencie.

Podczas spotkania zostanie zaprezentowana również publikacja ,,Społeczeństwo Kożuchowa

i okolic w średniowieczu i okresie nowożytnym”.

 

      
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Kożuchowie
ul. Klasztorna 14
67-120 Kożuchów
tel/fax: (068) 355 22 58
email: dyrektor@biblioteka.kozuchow.pl