Promocja czytelnictwa Promocja czytelnictwa
Nowości biblioteczne:
Słowo jest w człowieku Siedem supełków SHOWMAN czyli spowiedź świra Okrutny szczyt

Agnieszka Frączek w bibliotece

W czwartek (2 października) w kożuchowskiej Bibliotece odbyło się spotkanie pisarki

Agnieszki Frączek z uczniami klasy III Szkoły Podstawowej nr 1. Pani Frączek opowiadała o swoich utworach, recytowała śmieszne wierszyki własnego autorstwa.

Autorka  na podstawie własnych utworów pokazała uczniom, iż czytanie książek jest nauką. Poprzez czytanie można nauczyć się poprawnej polszczyzny. Jako przykład posłużył  m.in. wiersz ,,Byk”. Dzieci, po wysłuchaniu utworu, miały wskazać błędy językowe. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zadaniu. Autorka przybliżyła zagadnienia  nauki o języku, posługując się wierszami dla dzieci              

Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem słuchali wypowiedzi autorki. Chętnie uczestniczyli w proponowanych ćwiczeniach, wykazując się znajomością tematu.

 

Po spotkaniu pani Agnieszka Frączek podpisywała swoje książki.


Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Kożuchowie
ul. Klasztorna 14
67-120 Kożuchów
tel/fax: (068) 355 22 58
email: dyrektor@biblioteka.kozuchow.pl